Akasha-trans-gif

Cursus

 

Bewust Zijn : Blok I

 

Praktijk AKASHA,
Bij voldoende opgave; (minimaal 4)Ben jij degene, die je echt wilt zijn?

Verloopt je leven, zoals je het graag wilt?

Waarom gaat alles vaak anders en hoe komt dat?

Hoe worden we beïnvloed?

 

De gezondheid van zowel ons lichaam als onze geest is een belangrijke factor die bepaalt hoe we ons voelen en presenteren in het dagelijks leven.

De aardse natuurwetten gelden, maar we staan, vaak onbewust, ook onder invloed van kosmische wetten.

 

De cursus Bewust Zijn geeft meer inzicht in deze processen.

Als je Bewust Bent, begrijp je ook wat er gebeurt, zowel in je eigen leven, als

in het grotere geheel (micro en macro- kosmos).

 

Dan kun je ook bewust dingen veranderen en zelfs creëren.

Je gedrag wordt krachtiger, liefdevoller en je voelt je één met het Al.

 

De cursus laat je kennis maken met de spirituele begrippen, geeft je inzicht in jouw persoonlijk ontwikkelingsproces en laat je spiritueel groeien.

 

 

De cursus bestaat uit 6 avonden, van 20.00 – 22.00 uur.

(Doorstroom naar volgende blokken is mogelijk).

Elke avond heeft een eigen thema, waarover een inleiding wordt gegeven.

 

De thema’s gaan over Bewust Zijn; in verbinding met ”AL dat Is”.

Verder wordt er gewerkt met energie, welke van invloed is op je aura -en chakra systeem.

 

De thema’s in Blok I zijn o.a.:

 

-         Bewust Zijn in ons dagelijks leven

-         De aura en de chakra’s en hun functie

-         De invloed van geluid en muziek

-         Karma en haar werking

-         Reïncarnatie nader bekeken

-         Communicatie op meerdere niveaus

 

 

Daarnaast, afhankelijk van het onderwerp, komen meditaties, visualisaties, ademhaling- en grondingoefeningen aan bod. 

Ook aan muziek en ontspanning wordt ruim aandacht geschonken.

 

Er wordt van de cursisten verwacht, dat ze zich open stellen voor hun eigen ontwikkeling en groei, en dat ze actief meedoen aan de oefeningen.

 

De cursus wordt gegeven in een rustige, sfeervolle ruimte

aan de Molenweg 12 in Haren (Centrum).

 

De cursus wordt gegeven bij voldoende opgave; minimaal 4 personen.

Dag en data in overleg.

Heb je belangstelling, geef je dan nu op!

 

Er is er ook aandacht voor persoonlijke vragen en voor wat er leeft in de groep. (geen therapiegroep, privé consulten kunnen een waardevolle aanvulling zijn).

 

De kosten bedragen € 150,00 over te maken op giro 52.86.789

t.n.v. Praktijk AKASHA, te voldoen voor aanvang van de cursus.

 

 

 

 

 

 

 

Voor opgave en informatie kun je contact opnemen met

Lina van der Gun, tel. 050 – 5346655 of www.praktijkakasha.nl

 

AKASHA is een praktijk voor heling, spirituele begeleiding en bewustwording op basis van het Eenheidsbewustzijn.

Er wordt gewerkt vanuit:

Respect, Kennis en Inzicht om tot HEELHEID te komen.